Kurser

Spara favorit

År 1-3:

Kurser i elektroteknik/elektronik:
Analog elektronik, 6 hp
Ellära och elektronik, 6 hp
Elektromagnetisk fältteori, 6 hp
Digitalteknik med PLC, 6 hp
Hållbar elenergianvändning, 6 hp
Introduktion till programmering av inbyggda system, 6 hp
Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 hp *
Mätteknik, 6 hp
Styr- och reglerteknik, 6 hp
Signaler och system, 6 hp
Prototypkonstruktion av inbyggda system, 6 hp
Signalteori, 3 hp
Sensorer och instrumentering, 6 hp
Examensarbete för kandidatexamen i elektroteknik, 15 hp

Kurser i datateknik:
Grundläggande datavetenskap, 6 hp
Introduktion till programmering, 6 hp
Objektbaserad programmering, 6 hp
Multimedie- och kommunikationssystem, 6 hp

Kurser i matematik:
Algebra, 3 hp
Linjär algebra I, 6 hp
Differentialkalkyl, 6 hp
Integralkalkyl, 6 hp
Flervariabelanalys, 6 hp
Matematisk statistik, 6 hp
Serier och transformer, 6 hp

Övriga kurser:
Elektromagnetism och vågrörelselära I, 6 hp
Mekanik I, 6 hp
Ingenjörsmetodik, 6 hp
Vetenskapligt skrivande, 3 hp
Hållbar utveckling, 3 hp
Arbetsvetenskap, 3 hp

År 4-5 – Inriktning Inbyggda sensorsystem (MIUN):

Kurser i elektroteknik/elektronik:
Projektbaserad produktutveckling, 15 hp *
Programmering av inbyggda system, 12 hp
Fysikalisk modellering av inbyggda system, 6 hp
Sensornätverk, 6 hp
Energiförsörjning av inbyggda sensorsystem, 7,5 hp
Signalbehandling och analys, 7,5 hp
Vetenskapligt skrivande och metod, 6 hp
Specialiseringsprojekt, 9 hp
Examensarbete för Civilingenjörsexamen, 30 hp

Övriga kurser:
Industriell organisation och ekonomi, Introduktion, 6 hp
Maskinteknik, Projektledning, 6 hp *
Valbart breddnings-/fördjupningsblock, 9 hp

Övriga preliminära inriktningar år 4–5, 120 hp:
- Elkraftteknik (KTH)
- Inbyggda System - Spår Inbyggd elektronik (KTH)
- Information och nätverksteknologi (KTH)
- Systemteknik och robotik (KTH)