ÅR 1-3:

Kurser i elektroteknik/elektronik:
Analog elektronik, 3 hp
Ellära och elektronik, 6 hp
Elektromagnetisk fältteori, 6 hp
Digitalteknik med VHDL, 6 hp
Introduktion till programmering av inbyggda system, 6 hp
Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 hp
Programmering för elektrotekniska tillämpningar, 3 hp
Mätteknik, 6 hp
Reglerteknik, 6 hp
Signaler och system, 6 hp
Prototypkonstruktion av inbyggda system, 6 hp
Signalteori, 3 hp
Simulering och beräkning, 6 hp
Sensorer och instrumentering, 6 hp
Examensarbete för kandidatexamen i elektroteknik, 15 hp
Kurser i datateknik:
Grundläggande datavetenskap, 6 hp
Introduktion till programmering, 6 hp

Kurser i matematik:
Algebra, 3 hp
Linjär algebra I, 6 hp
Differentialkalkyl, 6 hp
Integralkalkyl, 6 hp
Flervariabelanalys, 6 hp
Matematisk statistik, 6 hp
Serier och transformer, 6 hp
Numeriska metoder med MATLAB, 6 hp

Övriga kurser:
Elektromagnetism och vågrörelselära I, 6 hp
Mekanik I, 6 hp
Modern fysik, 6 hp
Akademiskt skrivande och vetenskaplig metod, 3 hp
Ingenjörsmetodik, 6 hp
Hållbar utveckling för ingenjörer, 3 hp
Arbetsmiljö för ingenjörer, 3 hp

ÅR 4-5 – Inriktning Inbyggda sensorsystem (MIUN):

Kurser i elektroteknik/elektronik:
Projekt i inbyggda sensorsystem, 9 hp
Projektbaserad produktutveckling, 15 hp
Programmering av inbyggda system, 12 hp
Tillämpad maskininlärning, 6 hp
Sensornätverk, 6 hp
Vetenskapligt skrivande och metod, 6 hp
Examensarbete för civilingenjörsexamen, 30 hp

Övriga kurser:
Industriell organisation och ekonomi, introduktion, 6 hp
Projektledning, 6 hp

Valbara kurser:
Valbart fördjupningsblock, 24 hp

Övriga preliminära inriktningar år 4–5, 120 hp:
- Elkraftteknik (KTH)
- Information och nätverksteknologi (KTH)
- Systemteknik och robotik (KTH)
Ramschema elektro
Ramschema elektroteknik
Ramschema elektroteknik

Sidan uppdaterades 2020-02-07