MI7A3363.jpg

"Internet Of Things handlar om att saker automatiseras"

På Mittuniversitetet forskas det en hel del, bland annat inom elektroteknik. Ett forskningsarbete som pågår just nu inom området är Internet Of Things och det smarta samhället.

Civilingenjör elektroteknik är en utbildning som är väl kopplad till forskningen och som ger chansen att skapa kontakter med forskare dagligen.

– Programmet Civilingenjör i elektroteknik ges av avdelningen elektronikkonstruktion som ingår i ett forskningscentrum på Mittuniversitetet som heter STC, Sensible Things that Communicate. Där är forskningen till stor del fokuserad på sensorer, sensorsystem och sensortjänster. Sensorer omvandlar fysiska värden till elektriska signaler. Exempelvis omvandlar en temperaturgivare den fysiska temperaturen till en elektrisk representation. Detta kan sedan användas i ett datasystem.

Forskningen inom STC adresserar problem på olika nivåer av sensorsystem. Man kan tänka sig att på lägsta abstraktionsnivå skapar man nya sensorer, man hittar något nytt man vill mäta alternativt mäta något på nya sätt för att göra det snabbare eller billigare. På denna nivå är man väldigt nära fysiken. Kollar man på en väldigt hög abstraktionsnivå, vad som ska göras av det data som samlats in från sensorerna, är man mer inne på datateknik. Elektroteknik är det som är mitt emellan. Det är då fysiken och datatekniken möts, med överlapp då förstås säger Sebastian.

Koppling mellan utbildning och forskning

– Det finns flera principiella kopplingar. Generellt är det så att alla lärare är även forskare. Det ser i alla fall så ut på elektroteknik. Men det blir mest en indirekt koppling, man undervisar som forskare och kan exempelvis dela med sig av sin nuvarande forskning och berätta om den. Men ska man kolla på den mer direkta kopplingen kommer det oftast senare. Civilingenjörsprogrammen är på fem år och de tre första är en kandidatexamen och det blir mer som en master på avancerad nivå de två sista. Oftast är den mer direkta kopplingen till forskningen under de två åren, där den tydligaste är studenternas examensarbete. Sen finns det även en koppling via projektkurser då studenterna får ta del av forskningsgrupper och forskningsprojekt berättar Sebastian vidare.

Internet Of Things

– Vi kan börja med internet, internet är ett nätverk. Att koppla ihop datorer, för alla datorer som är kopplade med internet kan prata med varandra. Det vanliga internet handlar oftast om människor, datorn blir ett instrument för oss. Det handlar om att få en information till din dator från en annan dator utan att behöva vara på samma plats. Internet Of Things är typ samma sak bara det att man tar bort fokusen från människor. I stället för människor är det en grej, en maskin, ”a thing”. Då är det istället den här maskinen som vill ha en viss information från en annan maskin och så kopplar man ihop dem. Det är samma nätverk och tanke sätt som vanliga internet men utan människor.  

Exempelvis att din kaffemaskin är kopplat till din väckarklocka. Då om väckarklockan ringer med information om att personen i frågan vill kliva upp, kan det vara intressant för kaffemaskinen att veta det så den kan börja brygga kaffe. Detta är ju då väldigt lokalt men det kan vara en annan information som har ett värde för dig. I slutändan är det ändå människan som ska profitera av detta, men Internet Of Things handlar om att saker automatiseras förklara Sebastian.

Just nu pågår ett forskningsprojekt som heter SMART. Som bland annat handlar om det smarta samhället och vilka fysiska värden i ett samhälle som man kan digitalisera och skapa värden av. 


– Tar man bort människan så betyder det ändå att du måste få informationen både in och ut. Detta betyder att du måste få din input från fysikaliska värden, alltså sensorer på något sätt. Därför är Internet Of Things ett intressant ämne för oss.

Just nu är det inga studenter som jobbar med oss på detta projekt. Men det är snart dags för exjobb för studenterna på elektroteknik och vi funderar på att blanda in någon student i vårt SMART-projekt berättar Sebastian slutligen. 

Utbilda dig

Är du intresserad av elektroteknik kan du välja att läsa till Civilingenjör i elektroteknik på Mittuniversitetet, ett program som omfattar 300 hp.  

Programansvarig

Sebastian Bader

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 80 95