Tre studenter får stipendier från SCA

Tre studenter vid Mittuniversitetet tilldelas Stipendium för utlandsstudier från SCA.

Studenter, Sundsvall

De tre som tilldelas stipendier är Annabel Aroka, Felix Stålhult och August Lundberg. Alla tre läser Civilingenjör med inriktning industriell ekonomi vid Mittuniversitetet. Stipendiet tilldelas för att studenterna ska kunna bedriva utlandsstudier.

Annabel kommer att läsa på Amsterdam University of Applied Sciences där hon har valt kuser i big data och internet of things. Hon vill jobba med samhällsutveckling och ser att hon kommer kunna göra störst skillnad inom IT, som också är en bransch i stark tillväxt världen över.

Felix och August ska läsa på Jia Tong University i Peking där de båda valt kurser i  logistik, ekonomisk systemanalys, amtematisk modellering och mikroekonomisk teori. Kina har satsat mycket på att plantera skog på senare år och har gjort det med hjälp av SCA och efterliknat den svenska modellen, vilket gör det extra intressant att studera där. 

Grattis till stipendierna!