- Det lät som en bra mix med ingenjör och management

Klas Gustavsson tog examen från civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi 2015. Efter studierna rekryterades han av sina lärare till en doktorandtjänst på avdelningen för Informationssystem och teknologi.

Klas Gustavsson

Studieår: 2010 - 2015

Studieort: Sundsvall

Program: Civilingenjör med inriktning Industriell ekonomi

Varför valde du programmet?

– Jag tyckte att det lät spännande. Jag ville syssla med problemlösning och inte jobba med kroppen utan mer med huvudet. Jag har ett intresse för analys och problemlösning och jag tyckte det lät som en bra mix med ingenjör och management. Sedan var det läget. Jag är från Östersund och Sundsvall låg bra till.

Hur skulle du beskriva utbildningen?

– Det har en kursstruktur mellan ingenjörskurser så som matte och fysik och inslag av organisatoriska och managementkurser i hur du leder och fattar beslut i organisationer.

Hur var det att studera på Mittuniversitetet?

– Det är väldigt personligt och du kan springa in till lärarna och professorerna. Jag gick sista året på Stockholms universitet, det var en väldig motsats. Det var inte alls samma sammanhållning i klassen.

Hur såg studietiden ut?

– Det första året var det lektioner i princip varje dag. Sedan i årskurs 3, 4 och 5 så var det glesare med schemalagda föreläsningar, men då möttes vi ändå på campus och fyllde ut med egna studier på eftermiddagen eller kvällen. Man fick styra upp sin tid mycket själv.

Hur var studentlivet?

– Det är ganska intimt, det är väl inte lika blomstrande som till exempel Umeå, Uppsala och Lund. Men det är ändå intimare än att studera i Stockholm och Göteborg. Det finns en klick som verkligen går in för studentlivet och anordnar fester och så vidare. Ibland var jag på kåren och då var det alltid kul.

Vad är SIMS?

– Det är en projektkurs där man jobbar i en projektgrupp där alla går olika civilingenjörsinriktningar eller datateknik. Alla har olika bakgrund och tillsammans ska man lösa ett problem som ett företag har kommit in med till Mittuniversitetet. Det är en väldigt bra del med Mittuniversitetet också att de har ett nära samarbete med näringslivet så att man får in fötter, kontakter och hittar ingångar till vad man kan göra efter examen.

Efter studierna medverkade Klas i ett forskningsprojekt med SOS-alarm. Under tidsperioden 2015 - 2018 arbetade man med att ett projekt för att förbättra larmhanteringsprocessen och därigenom minska väntetiderna för dem som ringer nödnumret 112. 

Sidan uppdaterades 2022-06-09