– En inriktning med sammankoppling till näringslivet

Alette Barth studerar civilingenjörsprogrammet med inriktning industriell ekonomi på Mittuniversitetet. Hon visste redan i slutet av högstadiet att det var civilingenjör hon ville bli och när hon fick höra om industriell ekonomi var valet givet.

Alette civilingenjör

Sidan uppdaterades 2022-10-07