- Jag ville ha en bred utbildning som öppnade många dörrar

Annika Hasselblad började Civilingenjörsprogrammet med inriktning industriell ekonomi höstterminen 2013 och tog examen vid årsskiftet 2017/2018

Annika Hasselblad

Studieår: 2013 - 2017

Studieort: Sundsvall

Program: Civilingenjör med inriktning industriell ekonomi

Kontaktsida Annika

Vad var det som fick dig att söka programmet?

- Jag ville ha en bred utbildning som öppnade många dörrar för mig i framtiden då jag inte var helt säker på vad jag ville jobba med. Utbildningen innefattar kurser inom data så som programmering, ekonomi från olika perspektiv, beslutsanalys etc. Men ger i huvudsak verktyg och kunskap för att möjliggöra många olika arbetsroller i en organisation. Detta passade mig perfekt!

Vad tycker du om Mittuniversitetet?

- Jag har trivts bra på Mittuniversitetet. Jag har tillbringat många dagar och kvällar i det fina biblioteket där jag även jobbat extra någon kväll i veckan. Utbildningslokalerna är fräscha och är lätta att hitta till, samt att det är väl utrustat med lunchrum för att värma matlådor men även restaurang och kafé.

Hur är det att plugga programmet?

- Programmet inleds med grundläggande kurser i matematik, data, ekonomi etc. och eftersom ökar andelen kurser vilka kräver egna idéer, analyser i grupparbeten och avslutas därefter i ett stort självständigt examensarbete. För att plugga civilingenjör industriell ekonomi krävs en hel del eget driv och vilja för att klara speciellt vissa kurser. Dock finns det möjlighet att få användning för det mesta man lärt sig under studietiden ute i arbetslivet.

Vilken kurs har varit roligast?

- Mitt avslutande examensarbete samt kursen SIMS vilka båda utfördes på Logosol roligast. Dessa två kurser krävde mycket eget ansvar och disciplin men möjliggör även många fria val och aktiverar ens eget tänkande och beslutsfattande. SIMS är en kurs där studenter tillsammans med företag tar fram en innovativ lösning på ett av företagens existerande problem.

Vad gör du nu?

- Just nu jobbar jag som inköpare på Logosol ett företag som säljer produkter för småskalig träförädling i Härnösand, vilket innefattar att hantera och köpa in delar till träförädlingsprodukter från ritning till försäljning. Jobbet på Logosol fick jag genom att göra mitt avslutande examensarbete med inriktning mot leverantörsval där, samt att jag tillsammans med andra studenter gjorde ett SIMS projekt där vi skapade ett internetuppkopplat badsågverk.

Dock har jag valt att avsluta mitt jobb på Logosol och istället påbörja en doktorand tjänst till hösten på Mittuniversitetet i Sundsvall, vilken har inriktningen kvantitativ digitalisering av offentlig sektor.

Hur var samarbetet med arbetslivet under utbildningen?

- I början av utbildningen var det inte särskilt mycket samverkan med företag och organisationer utanför universiteten. Men med årskurserna ökar även denna samverkan för att, i sista året vara till mesta del denna typ av kurser.

Hur var kontakten med lärarna och de andra studenterna?

- De flesta lärarna var villiga att svara på olika typer av frågor både under laborationstillfällen men även via mejl och schemalagda möten. Men undantag för vissa lärare som inte kanske hade den tid som behövts för att svara på alla studenters frågor. Många lärare försökte anpassa utbildningstillfällen och hade schemalagda tillfällen speciellt innan tentamen för studenterna att ställa alla de frågor de behövde få svar på.

Vad tycker du om studentlivet och om Sundsvall?

På grund av att detta var mitt andra försök till universitetsstudier försökte jag hålla mig till att studera så gott jag kunde. Dock dom aktiviteter jag deltog på var roliga och de andra studenterna speciellt från andra städer verkade få ett gott välkomnande. Även aktiviteter för att upptäcka Sverige anordnas för de utländska studenterna.

Hur ser en typisk studievecka ut?

En typisk studievecka kunde se ut så att jag hade en eller flera schemalagda föreläsningar a 2 timmar 3-4 dagar i veckan på campus. Jag klev oftast upp för att börja plugga vid 8:00 och sedan cykla till skolan tills föreläsningen började. Därefter stannar jag kvar på skolan för att plugga fram till ca. 15-16 beroende på om tentor närmade sig kunde det bli längre. Beroende på hur mycket man har att göra krävs det ibland även studier på kväll och helg.

Sidan uppdaterades 2021-03-31