År 1-3:
Kurser i industriell organisation och ekonomi:
Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 hp
Introduktion, 6 hp
Redovisning, 6 hp
Marknadsföring, 6 hp
Process- och systemutveckling, 6 hp
Mikroekonomisk teori och industriell organisation, 7,5 hp
Affärssystem, 6 hp
Människa-dator interaktion, 6 hp
Logistik, 6 hp
Risk- och beslutsanalys, 7,5 hp
Akademiskt skrivande och vetenskaplig metod, 3 hp
Självständigt arbete, kandidatnivå, 15 hp

Datateknik:
Grundläggande datavetenskap, 6 hp
Java I, 6 hp
Databaser, modellering och implementering, 6 hp
Webbprogrammering, 6 hp
Tillämpad Datateknik, 6 hp

Matematik:
Algebra, 3 hp
Linjär algebra I, 6 hp
Differentialkalkyl, 6 hp
Integralkalkyl, 6 hp
Diskret matematik A, 6 hp
Flervariabelanalys, 6 hp
Matematisk statistik, 6 hp
Matematisk modellering, 6 hp

Övriga kurser:
Mekanik I, 6 hp
Kvalitetsutveckling och processledning, 6 hp
Ingenjörsvetenskap, 3 hp
Kommunikation i tal och skrift, 3 hp
Arbete och miljö, 6 hp


ÅR 4-5:
Kurser i industriell organisation och ekonomi:
Informationssäkerhet, 7,5 hp
Verksamhetsanalys för IT-stöd, 6 hp
Projektledning, 6 hp
Ekonomisk systemanalys, 6 hp
IT, organisationskultur och förändring, 6 hp
Formella metoder, risk- och beslutsanalys, 7,5 hp
IT och förändringsledning, 7,5 hp
Projektbaserad produktutveckling, 15 hp
Vetenskaplig metod, 7,5 hp
Examensarbete, 30 hp

Övriga kurser:
Effektiv resurs- och energianvändning, 6.0 hp
Elektromagnetism och vågrörelselära A, 7,5 hp
Datamining, 7,5 hp

Sidan uppdaterades 2015-02-13