Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

Spara favorit

Helhetssyn. Kreativitet. Ledarskap. Det är några ord som kännetecknar en industriell ekonom. Med en bred ämneskunskap och en fördjupad kunskap inom förändringsprocesser blir du duktig på att sätta in tekniken i sitt sammanhang och att kommunicera med yrkesmänniskor inom andra områden.

Under utbildningen lär du dig att utveckla produkter och tjänster med hänsyn till människors förutsättningar och behov i samklang med samhällets mål för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.

Du får också en god förståelse för hur teknikutveckling är kopplad till samhällets utveckling, för hur modeller används för att skapa insikt i beslutsproblem samt fördjupade kunskaper i att leda förändringsprojekt.

Under de första tre åren får du en bred ämneskunskap inom klassiska ingenjörsämnen som bland annat datateknik och matematik. De två sista åren fördjupar du dig inom industriell organisation och ekonomi. Programmet har en särskild inriktning mot IT och förändringsledning ur ett organisations- och affärsperspektiv, där beslut måste tas med hänsyn till olika risker och målkonflikter. En lyckad förändring bygger både på förståelse för teknik och process och på engagemang från alla berörda – därför är dessa perspektiv så viktiga. Din kompetens breddas även med kunskap inom bland annat miljö och kommunikation.

Mittuniversitetet är ett mindre universitet med stora fördelar. Du arbetar i mindre grupper och har nära kontakt med lärarna. Inom civilingenjörsutbildningen samarbetar vi mellan teknikinriktningarna för att bredda kunskaperna och utvecklas i takt med förändringar i branschen. Sista året kan du dessutom välja att läsa vid Stockholms universitet som vi har ett samarbete med kring deras masterutbildningar i data- och systemvetenskap. Vill du studera en termin utomlands finns det goda möjligheter att göra det under vårterminen år tre.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Fysik B, Kemi A och Matematik E.
Eller:
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
(OB 9)

Examen efter genomförda studier

Civilingenjörsexamen
Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, som översätts till Degree of Master of Science in Engineering: Industrial Engineering and Management.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig en fördjupad teknisk kompetens i kombination med avancerad kunskap i industriell ekonomi. Det gör att du får en förmåga att lösa komplexa frågor utifrån olika perspektiv. Industriella ekonomer har därför en mycket god arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Du kan arbeta inom i stort sett alla branscher som exempelvis ledare, analytiker, utvecklare, projektledare, konsult, teknik- och managementkonsult eller på någon annan nyckelbefattning på en övergripande nivå.

Arbetslivskontakt

Vi genomför flera kurser och projekt på ett yrkesrollsnära sätt. Du får bland annat arbeta med ingenjörsproblematik i projektform och utveckla produkter och tjänster åt företag. Det handlar om att lösa verkliga problem hämtade från näringslivet. För att ge dig en bättre bild av ditt framtida yrke ges möjligheter till studiebesök och gästföreläsningar av branschrepresentanter under studietiden.

Artiklar relaterade till utbildningen

Tre studenter får stipendier från SCA

Tre studenter vid Mittuniversitetet tilldelas Stipendium för utlandsstudier från SCA.

Anna Samstad

Årets Bron-stipendium tilldelas alumn från civilingenjör i industriell ekonomi

Vid Good Tech Conference i oktober 2018 delade Bron Innovation ut ett stipendium med syfte att stimulera till god utbildning och forskning vid Mittuniversitetet. Stipendiet tilldelades Anna Samstad.

Programstudent prisas för tredje året i rad under Sundsvall42

För tredje året i rad tar en student från civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi hem det uppsatsstipendiet som Bron Innovations varje år delar ut under konferensen Sundsvall42. Stipendiet går till en uppsats som bedöms ha hög kvalité och är intressant inom det tema som konferensen har. 2015 års stipendium går till civilingenjörsstudenten Rebecca Petersen.

Visa fler artiklar

Läs mer

Teknik
Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?