Exjobb hos Bucher Emhart Glass

Spara favorit 9 sep september 2014

Bucher Emhart Glass är ett globalt företag som levererar utrustning och processlösningar till glasbruk som tillverkar förpackningsglas, det vill säga flaskor och burkar. "Hittar vi en duktig person som vi ser kommer att kunna bidra till vår utveckling så försöker vi att knyta den till företaget", berättar Anders Löfvenmark, konstruktionschef på Bucher Emhart Glass. 

Berätta om Sundsvallsenheten

Enheten i Sundsvall består av en montageverkstad för våra senast utvecklade maskiner och tillhörande organisation kring logistik, produktionsteknik, kvalitet och ekonomi. Den avdelning jag ansvarar för arbetar med kundanpassningar av maskinerna som byggs i Sundsvall och utveckling av nya funktioner på maskinerna.

Hur ser behovet av att anställa ut?

Vi har en global organisation med konstruktionskontor i Sverige, Schweiz och Malaysia där vi vid behov rekryterar duktiga personer på alla tre ställen. Hittar vi en duktig person som vi ser kommer att kunna bidra till vår utveckling så försöker vi att knyta den till företaget. Behovet att anställa är mycket beroende på den mix vi har av långa utvecklingsprojekt och pågående kundprojekt, vilket varierar ganska mycket över tid.

Vid utveckling av nya produkter och förbättringar på existerande maskiner är utformningen av detaljerna viktig utifrån flera aspekter, bland annat ergonomi, säkerhet ekonomi och hållfasthet. Där kan erfarenhet från teknisk design vara mycket användbar.

Hur ser samarbetet med Mittuniversitetet ut?

Samarbetet med Mittuniversitetet har inneburit att vi tillsammans med några exjobbare kunnat fördjupa oss i någon av våra frågeställningar där vi själva inte får tid att utreda och gå till botten med ett problem då "vardagsproblemen" har större prioritet.

Vi bidrar med problemformulering och underlag för att kunna attackera problemet, i många fall finns även produkterna och ett testrum tillgängligt för exjobbarna. Vi har även möjlighet att bistå med CAD- program och datorer för modellering och analys.

Studenterna får i och med exjobbet eller projektjobbet en insikt i vad utvecklingsarbetet med teknisk design kan innebära konkret på ett tillverkande verkstadsföretag.

Berätta om ett exjobb

Under de senaste åren har vi haft flera studenter från Mittuniversitetet som gjort exjobb hos oss. Det senaste var koncept- och detaljdesign av en stege som används vid servicejobb på maskinen och som skall öka personsäkerheten och åtkomligheten för servicepersonal. Denna stege har idag blivit en standard på alla maskiner som levereras från oss och är mycket uppskattad av våra kunder som även köper den till befintliga maskiner på glasbruken.

Anders Löfvenmark berättar om ett exjobb

Under de senaste åren har vi haft flera studenter från Mittuniversitetet som gjort exjobb hos oss. Det senaste var koncept- och detaljdesign av en stege som används vid servicejobb på maskinen och som skall öka personsäkerheten och åtkomligheten för servicepersonal. Denna stege har idag blivit en standard på alla maskiner som levereras från oss och är mycket uppskattad av våra kunder som även köper den till befintliga maskiner på glasbruken.