År 1-3:
Kurser inom ämnesområdet teknisk fysik:
Ingenjörsmetodik, 6 hp
Ellära och elektronik, 6 hp
Mekanik I, 6 hp
Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 hp
Elektromagnetism- och vågrörelselära I, 6 hp
Modern fysik, 6 hp
Elektromagnetisk fältteori, 6 hp
Programmering i fysik, 3 hp
Termodynamik, 6 hp
Fysikens matematiska metoder, 6 hp
Kvantmekanik, 6 hp
Hållfasthetslära, 6 hp
Mekanik II, 9 hp
Simulering och beräkning, 6 hp
Självständigt arbete, 15 hp

Övriga kurser i matematik:
Algebra, 3 hp
Linjär algebra I, 6 hp
Differentialkalkyl, 6 hp
Integralkalkyl, 6 hp
Flervariabelanalys, 6 hp
Serier och transformer, 6 hp
Numeriska metoder, 6 hp
Matematisk statistik, 6 hp

Övriga teknikkurser:
Grundläggande datavetenskap, 6 hp
Introduktion till programmering, 6 hp
Analog elektronik, 3 hp
Digitalteknik med VHDL, 6 hp
Reglerteknik, 6 hp

Övriga ingenjörsstödjande kurser:
Hållbar utveckling för ingenjörer, 3 hp
Kommunikation och akademiskt skrivande, 3 hp
Arbetsmiljö, 3 hp

År 4-5 – Inriktning Moderna material:
Kurser inom ämnesområdet teknisk fysik:
Materialteknik, 6 hp
Materialkarakterisering, 6 hp
Fasta tillståndets fysik, 6 hp
Optik, 6 hp
Introduktion till nanoteknik, 6 hp **
Fasta tillståndets fysik II, 6 hp
Nanofabrikation, 6 hp
Materialvetenskapligt projekt I, 6 hp
Projektbaserad produktutveckling, 15 hp
Vetenskapligt skrivande och metod, 6 hp
Materialvetenskapligt projekt II, 9 hp
Examensarbete, 30 hp

Övriga kurser:
Industriell ekonomi, Introduktion, 6 hp
Projektledning, 6 hp

Sidan uppdaterades 2018-11-23