Hållbara material är masterprogram vid Mittuniversitetet år 4-5

Christina Dahlström förevisar cellulosamaterial

Under år fyra och fem, då du läser din master, får du spetskompetens inom inriktningen hållbara material. Du kommer få göra praktik på företag för att prova på yrkesrollen som civilingenjör och samtidigt etablera kontakt med framtida arbetsgivare.

Du kommer även att få prova på forskningsrollen genom att delta i någon av våra forskargrupper där vi jobbar med högaktuella forskningsfrågor såsom nya material som ersättare för plast, innovativa metoder för vattenrening, skogsvård, bioprodukter samt grön energiproduktion med lagring och batterier.

Dessutom kommer du att få använda avancerad utrustning för materialkarakterisering via MILAB, vårt material- och innovationslaboratorium.