TB_1511_3555.jpg

FAQ om utbildningen

Ingår det praktik i utbildningen?

Ja, under år 4 är man ute på ett företag och praktiserar yrkesrollen under 10 veckor.

Vilka valmöjligheter finns det inom utbildningen?

Inför år 4 väljer man masterinriktning, man kan då välja att läsa inriktningen Teknisk yt- och kolloidkemi på Miun, men man har även tillgång till flera masterprogram på KTH.

Är utbildningen forskningsanknuten?

Ja, bland annat introduceras man till forskningsarbete genom att göra ett projekt i någon av våra forskargrupper under år 3, vilket följs av ytterligare forskningsarbete under år 4.

Är matten svår?

Det beror förstås på vilket intresse och vilka förkunskaper man har. Innan terminen startar erbjuds en två-veckors preparandkurs i matematik som är väldigt bra för att repetera gymnasiematten. Mattekurserna bygger sedan på varandra så man har de förkunskaper som är nödvändiga.

Är det lätt att få jobb som nyutexaminerade civilingenjörer i teknisk kemi?

Här kan du läsa om arbetsmarknaden https://www.framtid.se/yrke/civilingenjor-i-kemiteknik