Civilingenjör i teknisk kemi

FAQ om utbildningen

Ingår det praktik i utbildningen?

Ja, under år 4 är man ute på ett företag och praktiserar yrkesrollen under 10 veckor för de studenter som läser Civilingenjör i teknisk kemi vid Mittuniversitetet, inte om man läser master vid KTH år fyra och fem. 

Vilka valmöjligheter finns det inom utbildningen?

Vi har två program för Civilingenjör i teknisk kemi. Ett som vi ger själva vid Mittuniversitetet och ett som vi ger tillsammans med KTH. Det går att byta mellan de olika programmen i mån av plats. 

Vid Mittuniversitetet heter masterinriktningen år 4-5 Hållbara material. Vid KTH heter masterinriktningarna år 4-5 Kemiteknik för energi och miljö, Makromolekylära material och Molekylär vetenskap och teknik. 

Läs mer på respektive programsida.

 

Är utbildningen forskningsanknuten?

Ja, bland annat introduceras man till forskningsarbete genom att göra ett projekt i någon av våra forskargrupper under år 3, vilket följs av ytterligare forskningsarbete under masterutbildningen år 4 och 5 beroende på vilken inriktning man väljer.

Är matten svår?

Det beror förstås på vilket intresse och vilka förkunskaper man har. Innan terminen startar erbjuds en två-veckors preparandkurs i matematik som är väldigt bra för att repetera gymnasiematten. Mattekurserna bygger sedan på varandra så att man alltid har rätt förutsättning att ha de förkunskaper som är nödvändiga.

Är det lätt att få jobb som nyutexaminerade civilingenjörer i teknisk kemi?

På Framtid.se finns lite statistik och framtidsspaningar kring hur arbetsmarknaden ser ut för civilingenjörer i teknisk kemi. 

 https://www.framtid.se/yrke/civilingenjor-i-kemiteknik

Sidan uppdaterades 2023-01-03