PageType: FaqCategoryPage

Ingår det praktik i utbildningen?

Vilka valmöjligheter finns det inom utbildningen?

Är utbildningen forskningsanknuten?

Är matten svår?

Är det lätt att få jobb som nyutexaminerade civilingenjörer i teknisk kemi?