Är matten svår?

Spara favorit

Det beror förstås på vilket intresse och vilka förkunskaper man har. Innan terminen startar erbjuds en två-veckors preparandkurs i matematik som är väldigt bra för att repetera gymnasiematten. Mattekurserna bygger sedan på varandra så man har de förkunskaper som är nödvändiga.