Är utbildningen forskningsanknuten?

Spara favorit

Ja, bland annat introduceras man till forskningsarbete genom att göra ett projekt i någon av våra forskargrupper under år 3, vilket följs av ytterligare forskningsarbete under år 4.