Vilka valmöjligheter finns det inom utbildningen?

Spara favorit

Inför år 4 väljer man masterinriktning, man kan då välja att läsa inriktningen Teknisk yt- och kolloidkemi på Miun, men man har även tillgång till flera masterprogram på KTH.