– Branschen utvecklas hela tiden och har ett ständigt behov av nyutbildade talanger

Jennie Malker, Nouryon

Production Manager Expancel
Nouryon

För att ge dig en inblick i branschen har vi ställt några frågor till Jennie Malker, Nouryon.

Vad jobbar en ingenjör i teknisk kemi med hos er?

Som nyutexaminerad civilingenjör i teknisk kemi kommer du direkt in på en utmanande och spännande ingenjörsbefattning inom exempelvis produktion, forskning & utveckling eller teknisk kundsupport. Efter att du tillgodogjort dig arbetslivserfarenhet kan du gå vidare till en rad spännande befattningar som exempelvis senior produktionsingenjör, specialist inom forskning & utveckling, projektledare, chefsbefattningar med mera.

Vilket behov har ni av att rekrytera ingenjörer inom området?

Vi har ett ständigt behov av att rekrytera civilingenjörer med inriktning mot teknisk kemi, både för utökningar samt ersättningsrekryteringar. Behovet har varit stort under lång tid och det ökar framöver då verksamheten växer.

Hur samverkar ni med Mittuniversitetet idag? 

Vi har ett samarbete med Mittuniversitetet inom kemisk analys-området och har även varit involverade i civilingenjörsdagar, mentorsprogram med mera, för de civilingenjörsutbildningar som funnits sedan tidigare. En civilingenjörsutbildning inom teknisk kemi ökar självklart vårt intresse av samarbete avsevärt.

Vilka karriärmöjligheter finns hos er?

Nouryon i Sundsvall har stor verksamhet inom både produktion, forskning & utveckling, försäljning mm. Nouryon är en global koncern med i princip obegränsade karriärmöjligheter. Företaget satsar mycket på talangutveckling.

Vad kan du säga om möjligheterna till jobb inom branschen rent allmänt?

Det är en spännande bransch med goda karriärmöjligheter. Utveckling av framtidens ekoeffektiva processindustri innebär stora satsningar och spännande arbetsuppgifter.

Vad skulle du vilja säga till den som är på gång att söka utbildningen?

En civilingenjörsutbildning inom kemi är en fantastisk grund för ett arbetsliv med spännande och utvecklande arbetsuppgifter. Branschen utvecklas hela tiden och har ett ständigt behov av nyutbildade talanger.

Sidan uppdaterades 2021-11-29