– Redan i starten av utbildningen kan du få jobba tillsammans med våra forskare på labbet

Birgitta Engberg, programansvarig

Programansvarig, Civilingenjör i teknisk kemi

 

Hösten 2015 startade Mittuniversitetet en ny utbildning, Civilingenjör i teknisk kemi. Vad föranledde denna satsning?

I regionen och i övriga landet finns många större såväl som mindre företag som behöver kompetens inom teknisk kemi både nu och i framtiden. Forskningen inom kemi och kemiteknik är den mest omfattande och företagsnära som bedrivs på Mittuniversitetet och det finns alltså stora möjligheter att knyta utbildning och forskning nära varandra för ett ömsesidigt utbyte.

Finns utbildningen på andra orter i Sverige?

Teknisk kemi finns endast vid KTH och Mittuniversitetet, men det finns liknande utbildningar i kemiteknik på andra orter i Sverige. Vi har ett tätt samarbete med KTH vilket också innebär att studenterna får fler valmöjligheter och kan välja om de vill läsa de två avslutande åren vid Mittuniversitetet eller vid KTH.

Något speciellt du vill lyfta fram i utbildningen?

På teknisk kemi kan du redan i starten av utbildningen jobba tillsammans med våra forskare på labbet. Senare under studietiden får du också möjligheter att använda dina kunskaper för att lösa problem ute i industrin tillsammans med våra forskare och företagspartners. Efter 3 år på Mittuniversitetet kan du även välja att fortsätta studierna på några av de fem inriktningar som finns på KTH i Stockholm. Så fördelarna med att läsa hos oss är alltså: arbetslivsanknytningen, närheten till vår forskning, det lilla universitetets fördelar (närhet till lärare, mindre studentgrupper, god sammanhållning, relativt lätt att få bostad i närheten av campus, etc.).

Kan du ge exempel på några framtida arbetsområden?

Efter avslutad utbildning kan du jobba med forskning och utveckling, inom företag eller akademi. Utbildningen ger exempelvis kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna arbeta med hållbar utveckling, förädling av bioråvaror, utveckling av gröna kemikalier och nya material. Utbildningen ger dig också kunskaper om mer traditionella oorganiska polymera material.

Hur ser branschen ut?

Teknisk kemi är en utbildning som kan ge dig arbete inom flera branscher. Utbildningens bredd gör att du blir eftertraktad inom många olika områden. Flera av dessa branscher står inför stora utmaningar eftersom vi är på väg mot en ny ekonomi – en bioekonomi. Med bioekonomi avses en ekonomi som utnyttjar förnybara naturresurser för att skapa näring, energi, produkter och tjänster. Hållbarhetsperspektivet har aldrig varit så centralt i utvecklingsarbetet som nu vilket gör att branschen är i stort behov av ny kompetens.

Vad skulle du vilja säga till den som är på gång att söka utbildningen?

Genom att välja en bred utbildning som teknisk kemi minimerar du risken för att du ångrar ditt val senare i livet. Om du någon gång skulle vilja byta karriär finns det många olika möjligheter utan att du behöver läsa en ny utbildning.