Kurser

Spara favorit

År 1-3:
Kurser i kemi/kemiteknik:
Teknisk kemi, 12 hp
Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 hp
Kemisk jämvikt och kemiska analysmetoder, 12 hp
Kemiteknik för hållbar utveckling, 6 hp
Organisk kemi, 6 hp
Biokemi, 6 hp
Termodynamik, 6 hp
Kemisk dynamik, 6 hp
Molekylär struktur, 6 hp
Transportprocesser, 7,5 hp
Polymerteknologi, 9 hp
Reaktions- och separationsteknik, 7,5 hp
Underhållsteknik, 7,5 hp
Självständigt arbete, 15 hp

Kurser i matematik:
Algebra, 3 hp
Linjär algebra I, 6 hp
Differentialkalkyl, 6 hp
Integralkalkyl, 6 hp
Flervariabelanalys, 6 hp
Matematisk statistik, 6 hp
Numeriska metoder med Matlab, 6 hp

Övriga kurser:
Ingenjörsvetenskap, 3 hp
Elektromagnetism och vågrörelselära, 6 hp
Mekanik I, 6 hp
Kommunikation i tal och skrift, 6 hp
Valbart breddnings-/fördjupningsblock, 7,5 hp


År 4-5 – Inriktning Teknisk yt- och kolloidkemi (MIUN):
Kurser i kemi/kemiteknik:
Fysikalisk kemi med yt- och kolloidkemisk inriktning, 15 hp
Nanoteknik, 6 hp
Projektbaserat forskningsarbete, 12 hp
Teknisk kemi II, 6 hp
Biofiberteknologi, 6 hp
Biopolymerkemi, 3 hp
Problemformulering och planering av avhandling, 7,5 hp
Examensarbete, 30 hp

Övriga kurser:
Projektledning, 6 hp
Industriell organisation och ekonomi - Introduktion, 6 hp
Vetenskaplig metod, 7,5 hp
Effektiv resurs- och energianvändning, 7,5 hp
Innovationssystem och teknikspridning, 7,5 hp

Övriga preliminära inriktningar år 4–5, 120 hp:
Kemiteknik för energi och miljö (KTH)
Makromolekylära material (KTH)
Molekylär vetenskap och teknik (KTH)
Industriell och miljöinriktad bioteknologi (KTH)
Medicinsk bioteknologi (KTH)

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.