De tre lärosätena Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Karlstads universitetet har på eget initiativ inlett ett samarbete kring utvärdering för att regelbundet stärka utbildningarnas kvalitet.

Provglasflaskor

Sidan uppdaterades 2020-02-05