Mittuniversitetet utvecklar och breddar sin utbildning till energiingenjör

Byggingenjör Östersund Ingenjör Bygg hållbart byggande

Mittuniversitetet utvecklar och breddar sin utbildning till energiingenjör så att den också omfattar digitalisering, ekonomi och projektledning.
– Det görs av två anledningar, dels för att branschen efterfrågar en bredare kompetens, dels för att få fler sökande, framförallt tjejer, säger Ulf Söderlind, programansvarig.

– Digitalisering är hett just nu. Det diskuteras mycket i branschen och det är precis rätt i tiden att utveckla branschen mot smartare fastigheter och digitalisering, säger Mattias Lyxell förvaltningschef vid NP3 fastigheter. Vi ser möjligheter i att skapa styrsystem som höjer och sänker värmen utifrån väderleksrapporter och spårningssystem för trasiga komponenter via AI.

Hela branschen har också behov av nya rekryteringar och att locka fler tjejer att jobba inom energisektorn är önskvärt. De nya medarbetarna behöver ha en bred kunskap inom ventilation, värme och kyla för att skapa ett bra inomhusklimat. En som identifierat detta är vår student Haile Baylioz som har en masterexamen i energisystem och nu jobbar som projektledare samtidigt som han studerar till Automationsingenjör vid Mittuniversitetet.

– I mitt jobb som projektledare arbetar jag huvudsakligen med ventilation i sjukhusmiljöer. Då behöver jag förstå också styr- och reglerteknik för VVS-installationer och jag kände att jag inte hade rätt bakgrundskunskaper. Lite närmare förklarad, jag vill förstå konsulterna och kunna ställa rätt frågor. Jag vill därmed kunna granska handlingar på ett bra sätt", säger Haile Baylioz.

40% av Sveriges elförbrukning går till uppvärmning av byggnader och lokaler. Det är en stor andel som kanske går att effektivisera och samtidigt skapa bra inomhusklimat. Allt hänger ihop i en fastighet, om man till exempel sänker värmen kan man få nedkylningsproblem, och om man har automatiska markiser som minskar solinstrålning så behöver man öka värmen i lokalen.

Styr- och reglerteknik, värme, ventilation och kyla hänger ihop. Det är ett brett program som Mittuniversitetet skapar nu och det är ett viktigt jobb. Det hänger ihop. De olika teknikerna behöver samarbeta för ett bra inomhusklimat, säger Haile Baylioz.

– När vi jobbar med inomhusklimat är både kyla och värmepumpsteknik viktig att ha med. Den globala uppvärmningen gör också att vi går mot ett klimat som kräver mer och mer kyla. Idag är det kylanläggningar i alla kontorslokaler, säger Mattias Lyxell. Kraven på hållbarhet ökar också. Många hyresgäster vill veta att de jobbar i en hållbar loka med fossilfri uppvärmning, miljöcertifiering av byggnaden och energicertifierade fastigheter.

Vid Mittuniversitetet har man identifierat behoven och skräddarsyr en bredare utbildning för energiingenjörer. Det finns idag tre olika yrkesgrupper inom branschen och utbildningarna kan komplettera varandra. Det behövs de som är ute i fastigheterna och ser att det funkar och snurrar och kan sköta tekniken nära. Det behövs de som kan förstå och optimera ur ett mer konsoliderat perspektiv. Dessutom behövs de som kan jobba med nya system som behöver utvecklas mer långsiktigt.

- Som student kommer det att bli allt lättare att få jobb, tror Mattias Lyxell. Vi växlar upp hållbarhet och energieffektivitet i branschen rejält. Det kommer att ställas hårdare och hårdare krav på företagen och i rekryteringarna när kompetensen dyker upp och finns hos de nya medarbetarna. Efterfrågan på den här typen av personal kommer att öka mer och mer.