Bodil Strömqvist har alltid varit intresserad av hur samhället kan bli mer hållbart

Bodil Strömqvist

Ålder: 22år
Kommer från: Bispgården
Har studerat: Energiingenjör

Jag har alltid varit intresserad av klimatförändringar och hur vi kan ställa om samhället till att bli mer hållbart och då kändes energiingenjörsprogrammet som rätt utbildning.

Varför sökte du till Energiingenjörsprogrammet?

Jag har alltid varit intresserad av klimatförändringar och hur vi kan ställa om samhället att bli mer hållbart och då kändes energiingenjörsprogrammet som rätt utbildning.  

Vad har varit det bästa med studierna?

Mina klasskamrater och alla grupparbeten som genomförts under utbildningen. 

Vad gjorde du ditt examensarbet om?

Mitt examensarbete har genomförts på uppdrag av FVB Sverige AB-ett energikonsultbolag, i samarbete med Sundsvall Energi AB. Jag har på ett ekonomiskt plan undersökt och jämfört olika kylmaskiner (spetslösningar) på marknaden som ska toppa en varmvattendriven kylmaskin (absorptionskyla) när fjärrvärmenätet inte kan leverera efterfrågad effekt. En spetslösing är en en teknisk lösning som inte alltid är i drift men driftas vid behov. En teknisk lösning som går in och trycker in den extra effekt som behös för att få den efterfrågade kylan när nätet själv inte kan leverera det.

Vad har du kommit fram till under examensjobbet?

Utifrån de undersökta spetslösningarna har jag kommit fram till att en kompressordriven kylmaskin har de gynnsammaste förutsättningarna att brukas som en standardiserad spetslösning vid absorptionskyla för byggnader med ett större kylbehov. 

Vad var det bästa med att få göra examensjobbet?

Att knyta kontakter inom branschen, men även att testa sig själv och praktiskt få använda de kunskaper man samlat på sig från utbildningen. 

Vad ska du göra efter examen?

Just nu så ska jag ta några veckors ledighet, sedan påbörjar jag en provanställning på FVB Sverige AB, en anställning som jag fått genom exjobbbet.

Vad är ditt tips till de som funderar på att söka till programmet?

Försök att lägga 40 timmar i veckan på studier och att inte skjuta upp uppgifter till sista sekund.