En energiingenjör är eftertraktad

Kristina läste till driftingenjör vid Mittuniversitetet. Hon gjorde sitt avslutande examensarbete i en forskargrupp inom bioenergi som forskar om förgasning av biomassa till syntesgas för produktion av elektricitet, drivmedel och kemikalier. 

Kristina Göransson

Kommer från: Söråker

Doktorerat i: teknisk kemi

Varför ska man välja Mittuniversitetets utbildning?

- Utbildningen drivs i nära samverkan med regionens och distansorternas industri. Den har en nära samläsning med automationsteknik för en nödvändig förståelse för automation vid komplexa system. Dessutom är energiämnet brett vilket medför många valmöjligheter i framtiden. Utbildningen har även en tydlig koppling till bioenergiforskningen inom förgasningsteknik vid Mittuniversitetet. I anslutning till biobränsleforskningen finns en högklassig laborationslokal fylld med energiutrustning och fullskaliga energisystem.

Hur ser arbetsmarknaden ut för energiingenjörer?

- En energiingenjör är eftertraktad och har en god chans till jobb efter avslutad utbildning. Tänkbara arbetsuppgifter kan vara planering och projektering av nya energianläggningar och distributionssystem, drift och underhåll av anläggningar, ansvar för utveckling och inköp, energieffektivisering i industri och fastighetsbransch eller någon annan roll som energiexpert.

FN, EU och Sveriges riksdag ställer höga krav inom energiområdet med koppling till klimat och miljö. Energiingenjören är nyckelpersonen i den energiomställning som pågår och i säkerställandet att förse samhälle och industri med energi. Det är ingenjörer som behövs när tekniken ska klara allt högre krav.