De tre lärosätena Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Karlstads universitetet har på eget initiativ inlett ett samarbete kring utvärdering för att regelbundet stärka utbildningarnas kvalitet.

Energiingenjör

I mars 2016 fattade riksdagen beslut om ett nytt nationellt utvärderingssystem för landets högre utbildningar. Det innebär att lärosätena ska forma egna utvärderingssystem som ersätter den kontroll som tidigare genomförts av Universitetskanslerämbetet, UKÄ.

Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet har tillsammans och inom ramen för det så kallade Treklövernsamarbetet, tagit fram en modell för regelbunden granskning av utbildningar, som är en viktig komponent i det nya systemet.

Här kan du läsa rapporten som utvärderar Mittuniversitetets utbildningar inom kemiteknik, miljöteknik, byggnadsteknik och energiteknik.

Läs rapporten