Campus Sundsvall

Energiingenjör – Hållbara fastigheter, 180 hp

Välutbildade energiingenjörer behövs - nu mer än någonsin! Sveriges ambitiösa klimat- och energimål kräver ökad andel förnyelsebar energi och välplanerad energieffektivisering, med klimatsmarta och sunda byggnader. För att försörja samhället med framtidsorienterade byggnader behövs energiingenjörer. Energiingenjörer behövs för att med modern teknologi utveckla och hantera energisystem med fokus på hållbarhet, flexibilitet och sund boendemiljö. Distansprogrammet "Energiingenjör – hållbara fastigheter" ger dig kunskap, så du med modern teknik ska kunna utveckla smarta miljöanpassade energilösningar för fastigheter.

Om programmet

För att hejda klimatförändringarna krävs att vi de närmaste åren ökar andelen förnyelsebar energi och takten för energieffektivisering. Det handlar om att optimera energiförbrukning, utveckla nya lösningar, styra luftkvaliteten och lagra energi. Det finns ett stort behov av ingenjörer som dels har kunskap inom områdena energi, hållbarhet, styrning av system och fastighetsförvaltning, samt dels kan kombinera dessa kunskaper med en ledande roll i utvecklingen av rätt energilösningar. För att du som ingenjör bättre ska kunna bidra till att fastigheterna styrs på ett hållbart sätt ger programmet dig kunskap inom såväl teknik som ekonomi och projektledning.

Som energiingenjör blir du en nyckelspelare för att nå de globala miljömålen. Din roll är i fokus för att lösa samhällets utmaningar inom området klimat och miljö. Det blir allt viktigare med effektiv resursanvändning. På vår treåriga distansutbildning får du lära dig tekniken som kan ta oss dit. Distansformen passar dig som vill studera oberoende av tid och plats. Programmet omfattar 2–3 obligatoriska träffar på campus Sundsvall per termin.

Energiingenjörsprogrammet är ett yrkesprogram som innebär tre års heltidsstudier på distans. Studierna är på heltid vilket innebär att du måste räkna med att lägga ned minst 40 timmar i veckan. Vanligen är föreläsningarna inspelade i förväg och du kan se dem på egen hand eller i grupp. Lärarledda moment sker under dagtid.

Utöver de obligatoriska sammankomsterna erbjuds studenter som vill uppleva mer campuskänsla möjlighet till frivilliga träffar med studiekamrater och lärare i programmets egna studielokaler på campus Sundsvall.

Det första året läser du inledande energikurser, företagsekonomi och matematik. Det andra året får du ytterligare fördjupning inom energi, el och värme samt matematik. Du kommer in på digitalisering genom kurser inom styr- och reglerteknik. Det tredje året går du vidare med ytterligare kurser inom digitalisering i byggnader, hållbar energieffektivisering i byggnader samt får utveckla dina kunskaper inom projektledning.

De som antas till programmet erbjuds en preparandkurs i matematik. Kursen går att läsa på distans två veckor innan terminsstart.

Undervisningens upplägg

Distansstudierna innebär obligatoriska moment då du behöver resa till campus 2–3 gånger per termin för laborationer, seminarier och projektredovisningar.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D
(Äldre gymnasiebetyg)

Examen efter genomförda studier

Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot energiteknik, som översätts till Degree of Bachelor of Science in Engineering: Energy Engineering.

Efter utbildningen

Branschen har stort behov av ingenjörer med kompetens inom fastigheter och digitalisering. Som energiingenjör med fastighetsinriktning är du därför eftertraktad på arbetsmarknaden. Du kan arbeta med att effektivisera, utveckla, projektleda, upphandla olika energilösningar hos en mängd olika arbetsgivare, som energibolag, fastighetsbolag, industrier och konsultföretag. Du kan räkna med att bli eftertraktad hos engagerade arbetsgivare som behöver din hjälp att möjliggöra en hållbar framtid.

Arbetslivskontakt

Vi driver utbildningen i nära samverkan med våra partners inom branschen. Ambitionen är att studenterna gör det avslutande examensarbetet på ett företag. Det är vanligt att sommarjobb eller examensarbete leder till en anställning efter utbildningen.

Mer om utbildningen

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digHitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-09-22