"Det märks att behovet av energiingenjörer är stort!"

Linda Eriksson har precis avslutat tre års distansstudier på energiingenjörsprogrammet med att skriva sitt examensarbete. Nu närmast väntar jobbet som hållbarhetskonsult på KAMTech, ett jobb hon fick tack vare sitt examensarbete.

Porträttbild av student utomhus med arbetskläder
Linda Eriksson,nyutexaminerad student, jobbar nu som hållbarhetskonslut på KAMtech.

Linda Eriksson

Ålder: 38 år
Kommer från: Stockholm men bor i Örebro
Har studerat: Energiingenjör

Energiingenjörsprogrammet skapar massor med möjligheter i yrkeslivet. Det går att välja om man vill arbeta i varseljacka eller kavaj, med människor eller produkter när man är färdig. Den flexibiliteten i mitt framtida yrkesliv var något som lockade mig.

Varför sökte du till Energiingenjörsprogrammet och Mittuniversitetet?

Energiingenjörsprogrammet skapar massor med möjligheter i yrkeslivet. Det går att välja om man vill arbeta i varseljacka eller kavaj, med människor eller produkter när man är färdig. Den flexibiliteten i mitt framtida yrkesliv var något som lockade mig.

Mittuniversitetets distansutbildningar passar oss som vill läsa ett program som inte går på hemorten utan att behöva flytta. Det har även varit relativt flexibelt när man vill titta på sina föreläsningar eller lägga de flesta studietimmarna.

Vad handlar ditt examensarbete om?

Mitt examensarbete skrev jag på KAMTechnology AB i Örebro, ett konsultföretag verksamt i byggbranschen. Examensarbetet hade den något satsiga titeln Energieffektiv byggnad genom proaktivt energiarbete vid byggprojektering, projekteringsledarens roll. Jag har helt enkelt tittat på hur och när man lyfter energifrågan under en byggprojektering och vilka konsekvenser det får. Anledning till att frågan är aktuell är på grund av de energieffektiviseringsmål vi står inför både nationellt men även internationellt. Vi blir bara fler och fler på jorden, alla vill ha någonstans att bo men jordens resurser är inte oändliga, vi alla behöver samarbeta och tänka ett varv till hur vi utnyttjar våra resurser på bästa sätt och med minst klimatavtryck. 

Vad kom du fram till under ditt examensarbete?

Att fler yrkeskategorier inom byggbranschen behöver bli intresserade och involverade under processen för att vi ska få fler energieffektiva byggnader. Men också att inte nöja sig när byggnaden väl är färdig. Det är minst lika viktigt att titta på hur driften av byggnaden hanteras efteråt. I kunskapsöverföringen från de som producerat en byggnad till de som ska sköta driften finns en stor utmaning idag.

Vad var det bästa med att få göra examensarbete?

Kärnan i det som var riktigt bra är att faktiskt få se en av alla möjliga karriärvägar efter utbildningen men också möjligheten att få fokusera på en sak under en längre period där jag själv skapar möjligheter och förutsättningar för det som sedan ska bli min rapport. Examensarbetet är en ypperlig chans att knyta kontakter inom branschen.

Vad ska du göra nu när du är färdig med studierna?

Jag blir kvar på KAMTech som Hållbarhetskonsult. Det märks att behovet av energiingenjörer är stort!

Vad har varit det bästa med studierna?

Det bästa har varit variationen bland de kurser som vi läst. Jag tror inte att jag kommer ha direkt nytta av alla men de kommer definitivt ha gett mig grundkunskaper för att förstå många andra discipliner som jag möter i mitt arbete.

Vad är ditt tips till studenter som funderar på att söka till programmet?

Testa! Första året kommer vara lite kämpigt, innan studietekniken sitter. Missar man en tenta eller två så ska man inte ge upp, se istället till att anpassa din studiegång så löser det sig till slut. Det är aldrig för sent att börja studera!

Läs mer om utbildningen!

Sidan uppdaterades 2021-11-02