År 1
Projektbaserad introduktion till ingenjörsarbete, 7,5 hp
Algebra för ingenjörer 1, 7,5 hp
Introduktion till energisystem, 7,5 hp
Byggnadskonstruktion, 7,5 hp

Inomhusklimat, 7,5 hp
Analys för ingenjörer, 7,5 hp
Företagsekonomi 7,5 hp
Storskalig energiomvandling, 7,5 hp

År 2
Termodynamik, 7,5 hp
Statistik och matematisk modellering, 7,5 hp
Arbete och miljö, 7,5 hp
Ellära, 7,5 hp

Strömningslära och värmeöverföring, 7,5 hp
Underhållsteknik och projekt, 7,5 hp
Introduktion till styr- och reglerteknik, 7,5 hp
Elmaskiner och drivsystem, 7,5 hp

År 3
Byggnadens automationssystem, 7,5 hp
Energieffektivisering och miljö, 7,5 hp
Modellering och projektering, 7,5 hp
Mätteknik för ingenjörer, 7,5 hp

Småskalig energiomvandling, 7,5 hp
Projektkurs, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Sidan uppdaterades 2021-11-01