En energiingenjör är eftertraktad och har en god chans till jobb efter avslutad utbildning

Spara favorit 15 mar mars 2018
Energiingenjör

Kristina läste till driftingenjör vid Mittuniversitetet. Hon gjorde sitt avslutande examensarbete i en forskargrupp inom bioenergi som forskar om förgasning av biomassa till syntesgas för produktion av elektricitet, drivmedel och kemikalier. 

Varför ska man välja Mittuniversitetets utbildning?

Utbildningen drivs i nära samverkan med regionens och distansorternas industri. Den har en nära samläsning med automationsteknik för en nödvändig förståelse för automation vid komplexa system. Dessutom är energiämnet brett vilket medför många valmöjligheter i framtiden. Utbildningen har även en tydlig koppling till bioenergiforskningen inom förgasningsteknik vid Mittuniversitetet.

Vad är skillnaden mellan att läsa på distans och på campus?

Utbildningsformen "blended learning" innebär flexibla studier, där studenten kan välja mellan att studera hemma eller vid campus. Campusstudenterna kan använda fördelarna från distansmetoden i sina studier, men dessutom träffa lärarna flera gånger i veckan. Studenterna har egna lokaler, för studier och grupparbeten, så kallade hem-klassrum, som delas med automationsstudenterna. I anslutning till biobränsleforskningen finns en högklassig laborationslokal fylld med energiutrustning och fullskaliga energisystem.

Hur ser arbetsmarknaden ut för energiingenjörer?

En energiingenjör är eftertraktad och har en god chans till jobb efter avslutad utbildning. Tänkbara arbetsuppgifter kan vara planering och projektering av nya energianläggningar och distributionssystem, drift och underhåll av anläggningar, ansvar för utveckling och inköp, energieffektivisering i industri och fastighetsbransch eller någon annan roll som energiexpert.

FN, EU och Sveriges riksdag ställer höga krav inom energiområdet med koppling till klimat och miljö. Energiingenjören är nyckelpersonen i den energiomställning som pågår och i säkerställandet att förse samhälle och industri med energi. Det är ingenjörer som behövs när tekniken ska klara allt högre krav.

Kristina Göransson

Doktorand, forskar inom bioenergi.

Kristina läste till driftingenjör vid Mittuniversitetet. Hon gjorde sitt avslutande examensarbete i en forskargrupp inom bioenergi som forskar om förgasning av biomassa till syntesgas för produktion av elektricitet, drivmedel och kemikalier. Därefter kompletterade hon sin utbildning med kurser från andra universitet och är nu doktorand (disputerar i maj) i samma forskargrupp som hon tidigare gjorde sitt examensarbete.