Speciellt intresserad av inbyggda sensorsystem

Spara favorit

Varför valde du att studera vid Mittuniversitetet?

Jag är speciellt intresserad av inbyggda sensorsystem och eftersom institutionen arbetar aktivt inom detta område föll mitt val på Mittuniversitetet.

Hur ser en typisk vecka ut?

Jag studerar andra året och just nu är det mycket projektarbete så mesta tiden är jag på universitetet. Utöver det spelar jag basket och simmar varje vecka.

Vad gjorde du innan du började studera här?

Jag arbetade för ett företag där jag var ansvarig för utvecklingen av transformatorstationer och skyddspanel.

Vad tycker du om Mittuniversitetet?

Utbildningen här är parallell med aktuell forskning och studenterna uppmuntras att utvidga sitt analytiska tänkande. Man blir väl förberedd för sin framtida karriär. Eftersom universitetet är litet så är det lätt för internationella studenter att hitta vänner.