Additiv tillverkning, Sports Tech Research Centre

Magisterprogram i additiv tillverkning, 60 hp

Den nya tillverkningsmetoden additiv tillverkning håller på att förändra den moderna industrin i grunden. Behovet av utbildade specialister inom området är stort och förväntas öka inom både industrin och i forskningsvärlden. Magisterprogrammet i additiv tillverkning fokuserar på additiva tillverkningsmetoder i metall, men även mer specifikt på pulverbäddsmetoder (powder bed fusion, PBF). Programmet som är utvecklat av forskare i samarbete med industrin innefattar många olika aspekter av additiv tillverkning i metall såsom design, tillverkning, materialteknik, modellering och hållbarhet.

 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 10
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-H4M01

Sista anmälan: 16 januari 2023

 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 50%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 10
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-H4381

Sista anmälan: 17 april 2023

 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 10
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-H4371

Sista anmälan: 17 april 2023

Om programmet

Programmet ger dig fördjupad kunskap inom additiv tillverkning i metall, med fokus på pulverbäddsteknologier. Arbetsmarknaden är mycket god och utbildade specialister efterfrågas av både av svenska och europeiska arbetsgivare, men även av intresseföreningar och andra beslutande organ.

Programmet ges helt på engelska och behandlar teoretiska och praktiska moment; från hållbarhetsfrågor till design, materiallära, tillverkningsmetoder och produktionsteknologi. De olika kunskapsområdena är integrerade i programmet för att bidra till en god förståelse för olika möjligheter och begränsningar kopplat till de olika additiva teknologierna. Programmet bidrar även till att utveckla din kompetens inom modellering, simulering och materialkarakterisering.

Under studierna kommer du att få möjlighet att interagera med internationella forskare och experter inom området additiv tillverkning. Du kan förvänta dig att få tillgång till ett stort nätverk inom både industrin och forskarvärlden. Programmet som har utformats av en grupp forskare med mycket lång erfarenhet av pulverbäddsteknologi och specifikt elektronstrålesmältning, var en av de första i världen att inleda forskning inom området. Labbet i Östersund har för tillfället två utrustningar för additiv tillverkning i metall och genom det akademiska nätverket finns tillgång till ytterligare utrustning.

Som student har du förmodligen en bakgrund inom maskinteknik, materialteknik eller produktionsteknik. Programmet leder till en magisterexamen med huvudområdet maskinteknik.

Undervisningens upplägg

Programmet ges på två varianter, campus-helfart och distans-halvfart. All undervisning sker på dagtid på campus och distans samtidigt. Det förekommer även obligatoriska moment, t ex examination, seminarier och handledning, på dagtid på campus och på distans via lärplattformen. Vissa kurser eller del av kurs kommer att ges på distans även för campusstudenterna.

Redovisning av examensarbetet i slutet av utbildningen kräver närvaro på campus i Östersund för såväl campus- som distansstudenter. Det kan även förekomma frivilliga sammankomster på campus i Östersund under programmets gång.

För att kunna genomföra programmet behöver du en internetansluten dator med möjlighet att installera programvara. Du behöver också webbkamera samt headset med hörlurar och mikrofon.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp inom maskinteknik, materialteknik, produktionsteknik, teknisk fysik eller motsvarande. Minst 5 hp i vardera materialteknik, mekanik och hållfasthetslära samt minst 15 hp matematik.

Engelska kurs 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet maskinteknik
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Mechanical Engineering

Efter utbildningen

Efter din magisterexamen kan du välja att jobba inom industrin, som konsult eller fortsätta din karriär inom universitetsvärlden. Du kan till exempel arbeta som konstruktör, produktutvecklare eller applikationsingenjör. Flera företag lyfter behoven av att få in den här typen av kompetens i sina säljavdelningar, men även inom projektledning och inköp. Arbetsmarknaden för maskiningenjörer är mycket god och dina kunskaper inom additiv tillverkning kommer att vara efterfrågade i både Sverige och på den internationella arbetsmarknaden.

Arbetslivskontakt

Programmet stöds av flera svenska storindustrier och utvecklades initialt för deras behov av ny kompetens inom området. Projekt- och examensarbeten kommer att erbjudas av företag inom industrin. Genom både industrianknytningen och partneruniversiteten Örebro och Karlstads universitet, kommer du som student att få möjlighet att bygga upp ett stort nätverk inom branschen för additiv tillverkning.

Mer om utbildningen

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digHitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-09-23