Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp

Spara favorit

Teknik- och industriföretagen efterfrågar högskoleingenjörer med ett brett tekniskt kunnande. På programmet får du god kunskap inom maskinteknik och specifikt inom området produktutveckling där du lär dig hela utvecklingsprocessen, från idé till färdig produkt. Efter utbildningen kan du exempelvis jobba som produktutvecklare, konstruktör eller projektledare.

Problemlösning är maskiningenjörens huvuduppgift och du får arbeta med både utformning och analys för att utveckla hållbara tekniska lösningar och funktionella produkter.

Under utbildningen lär du dig de senaste metoderna för konstruktion och produktutveckling – allt från 3D-modellering och simulering till digitalisering och additiv tillverkning med 3D-skrivare. Detta, varvat med kurser inom verkstadsmätteknik, tillverkningsmetoder, mekanik och hållfasthetslära, ger dig en utmärkt bas för det kommande yrkeslivet. Du får även utveckla dina färdigheter inom projektledning, hållbar produktutveckling och provmetoder.

Utbildningen samarbetar med forskningscentrumet Sports Tech Research Centre, vilket ger dig möjlighet att arbeta med laborationer och projektuppgifter i de olika forskningslabben under vissa kurser. Här finns labb för additiv tillverkning, materialprovning, tillämpad mekanik och en världsunik vindtunnel med avancerad klimatfunktion.

De som antas till programmet erbjuds en preparandkurs i matematik. Kursen genomförs två veckor innan terminsstart och går att läsa antingen på campus eller distans.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Fysik B, Kemi A och Matematik D.
Eller:
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
(OB 8)

Examen efter genomförda studier

Högskoleingenjörsexamen
Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot maskinteknik med den engelska översättningen Degree of Bachelor of Science in Engineering: Mechanical Engineering.

Efter utbildningen

Behovet av högskoleingenjörer är stort och med din kompetens inom maskinteknik är du efterfrågad på arbetsmarknaden. Du kan till exempel arbeta med produktutveckling, konstruktion och kvalitetsutveckling inom industrin, men även med försäljning, inköp och projektledning på ett företag.

Utbildningen förbereder dig för att läsa vidare på en masterutbildning.

Arbetslivskontakt

Utbildningen har ett stort nätverk och samarbetar med teknik- och industriföretag i regionen. I några av kurserna görs spännande projekt i samverkan med dessa företag. Det, tillsammans med andra former av branschsamverkan, som studiebesök och gästföreläsningar, ger dig en bra förberedelse inför arbetslivet och möjlighet att knyta värdefulla kontakter på arbetsmarknaden.

Det avslutande examensarbetet görs oftast tillsammans med företag och det är inte ovanligt att det leder till anställning direkt efter utbildningen.

Artiklar relaterade till utbildningen

Prisutdelning Bästa exjobb Region JH2019

Studenter prisas för sina exjobb

Storslam för studenter vid programmen Sportteknologi och Maskiningenjör när bästa ex-jobben åt företag i Region Jämtland/Härjedalen 2019 utsågs.

Studenternas 3D-labb

Uppgradering av 3D-skrivare

Läser du till maskiningenjör kan du fritt använda dig av 3D-skrivarna i studenternas 3D-labb. Nu har maskinparken uppgraderats då en del av MakerBots skrivarna bytts ut till uPrints, vilket ger förbättrade utskriftsmöjligheter.

Mek-kvällar för maskiningenjör och sportteknologi

Mek-kvällar för studenterna

Studenter mekar i Jämtlands Gymnasiums och Industriprogrammets lokaler några kvällar i månaden.

Olov Viberg Viktoria Silverdahl Christoffer Brochs

Storslam för studenterna

Studenter vid programmen Sportteknologi och Maskiningenjör tog hem 3 av 4 priser när bästa ex-jobben åt företag i Region Jämtland/Härjedalen 2018 utsågs.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig...