Valfria kurser GR/AV, 30 hp
Elektronik AV, Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik, 7,5 hp
Elektronik AV, Problemformulering och planering av självständigt arbete, 7,5 hp
Elektronik AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Elektronik AV, Vetenskapligt projekt I, 15 hp
Elektronik AV, Vetenskapligt projekt II, 15 hp
Elektronik AV, Självständigt arbete, 30 hp

Sidan uppdaterades 2019-11-11