Kurser

Spara favorit

Elektroteknik GR (BC):
Mätteknik, 7,5 hp
Introduktion till inbyggda sensorsystem, 6 hp
Prototypkonstruktion av inbyggda system, 6 hp

Elektronik AV:
Sensorer och instrumentering, 7,5 hp
Programmering av inbyggda system, 9 hp
Fysikalisk modellering av inbyggda system, 7,5 hp
Sensornätverk, 7,5 hp
Projekt i elektroniksystem, 15 hp
Projekt i sensorsystem, 15 hp
Examensarbete för masterexamen, 30 hp

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.