Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation, 120 hp

Spara favorit

Masterprogrammet i elektroniksystem och instrumentation fokuserar på inbyggda elektroniksystem med sensorer. Elektroniksystem blir allt vanligare och finns i många olika produkter på marknaden, bland annat i bilar, kylskåp, nycklar och förpackningar. Under utbildningen får du bred kunskap inom olika teknologier för konstruktion av inbyggda sensorsystem. Programmet uppdateras regelbundet med den senaste utvecklingen inom området och ges i nära samarbete med forskare och industriella partners.

Elektronik finns inbyggt i många typer av produkter som tidigare inte har varit förknippade med elektronik. I många fall har dessa inbyggda system också sensorfunktioner som kan vara alltifrån enkla temperatursensorer till komplexa sensorer baserade på videoteknik.

Du får en bred kunskap inom olika teknologier som är basen för konstruktion av inbyggda sensorsystem, exempelvis databehandling, kommunikation, sensorer, analog och digital bearbetning. År två i programmet består av projektarbete.

Programmet ger dig kontakter med internationella studenter och lärare. Utbildningen ges helt på engelska och det ger naturligtvis ökade färdigheter i att kommunicera i internationella projekt.

För studenter i Trondheim ingår en obligatorisk vecka på Campus Sundsvall under termin 1. Termin 2 läser du på plats på Campus Sundsvall. Kontaktperson på NTNU är Dag Roar Hjelme (dag.hjelme@iet.ntnu.no).

Behörighet

Kunskaper i engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp inom elektroteknik/elektronik, datateknik, fysik eller matematik med minst 22,5 hp inom matematik och med minst 15 hp inom elektroteknik.

Urval

Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska poäng.

Examen efter genomförda studier

Masterexamen
Masterexamen med huvudområdet elektronik, översatt till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Electronics eller Teknologie masterexamen med huvudområdet elektronik, som också översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Electronics, under förutsättning att minst 30 högskolepoäng i matematik finns godkända.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med forskning och utveckling vid högteknologiska företag inriktade mot exempelvis telekommunikation, multimedia och industriella elektroniksystem.

Arbetslivskontakt

Vi anser att det är viktigt att branschutveckling och utbildning går hand i hand. Utbildningen är därför utvecklad tillsammans med industrin utifrån deras behov och dina projektuppgifter är formulerade utifrån problemställningar som har identifierats av de företag eller forskningsinstitut som vi samarbetar med.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...