Trådlös sensor i skogen

Masterprogram i elektroteknik, 120 hp

Inbyggda sensorsystem hittar du numera praktiskt taget överallt i vardagen – i hemmet, inom vården, i olika fordon, inom industrin, militären, flyget och till med i rymden. På masterprogrammet i elektroteknik får du lära dig allt från hur du konstruerar sådana system till hur du kopplar ihop dem med olika funktioner i produkter, program och applikationer. Utbildningen är framtagen tillsammans med industri och forskare och är därför särskilt anpassad för att svara mot dagens och framtidens behov på arbetsmarknaden.

  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 15
  • Språk: Engelska
  • Anmälningskod: MIU-D2023

Sista anmälan: 17 april 2023

Om programmet

Den här utbildningen ger dig en bred kunskap inom de olika teknologier som utgör basen för konstruktion av inbyggda sensorsystem. Du får också förståelse för metoder och verktyg som du behöver för analys och konstruktion, både övergripande och på djupet. Dessutom får du lära dig att praktiskt använda dina teoretiska kunskaper genom vårt nära samarbete med industrin, vilket innebär att du får arbeta i riktiga forskningsprojekt som är direkt knutna till företagen och deras utmaningar.

Programmet tar dig med på det inbyggda sensorsystemets hela resa – från konstruktion och programmering till uppkoppling mot andra funktioner. Utbildningen täcker därför alla viktiga delar i processen såsom datainsamling, bearbetning, kommunikation och energiförsörjning med ett särskilt fokus på de underliggande teknologierna, design, optimering, energieffektivitet och mätsystem.

Som student på programmet kommer du att få jobba både individuellt och i grupp i projekt för att få fördjupad kunskap inom olika områden. Utbildningen sker helt och hållet på engelska, vilket ger dig en god språklig grund för internationellt arbete.
Efter utbildningen kan du välja att jobba som anställd inom industrin eller som konsult – din kompetens kommer att vara efterfrågad både i Sverige och internationellt.

Behörighet

Engelska kurs 6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Avlagd kandidatexamen/högskoleingenjörsexamen om minst 180 hp inom elektroteknik/elektronik, datateknik, fysik eller matematik med minst 22,5 hp inom matematik och med minst 15 hp inom elektroteknik.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Masterexamen

Examensbenämningen är Masterexamen med huvudområdet elektroteknik, översatt till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Electrical Engineering eller Teknologie masterexamen med huvudområdet elektroteknik, som också översätts till Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Electrical Engineering, under förutsättning att minst 30 högskolepoäng i matematik finns godkända bland tidigare meriter.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med forskning och utveckling vid högteknologiska företag inriktade mot exempelvis telekommunikation, multimedia och industriella elektroniksystem.

Arbetslivskontakt

Vi anser att det är viktigt att branschutveckling och utbildning går hand i hand. Utbildningen är därför utvecklad tillsammans med industrin utifrån deras behov och dina projektuppgifter är formulerade utifrån problemställningar som har identifierats av företag eller forskningsinstitut som vi samarbetar med.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digHitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2023-09-29