Utbildningen består av 120 högskolepoäng inom följande kurser:

-- Gemensamma kurser under ÅK 1 --
Elektroteknik GR (B/C):
Mätteknik, 7,5 hp
Introduktion till inbyggda sensorsystem, 6 hp
Projekt i inbyggda sensorsystem, 9 hp
Prototypkonstruktion av inbyggda system, 6 hp

Elektronik AV:
Sensorer och instrumentering, 7,5 hp
Programmering av inbyggda system, 9 hp
Tillämpad maskininlärning, 7,5 hp
Sensornätverk, 7,5 hp


-- Profilspecifika kurser under ÅK 2 --

Profil: Autonoma sensorer
Elektronik AV:
Energiförsörjning av inbyggda sensorsystem, 7,5 hp
Maskininlärning på inbyggda system, 7,5 hp
Specialiseringsprojekt inom autonoma sensorer, 9 hp
Vetenskapligt skrivande och metod, 6 hp
Examensarbete för masterexamen, 30 hp

Profil: Kraftelektronik
Elektronik AV:
Analys av spänningsomvandlare, 7,5 hp
Reglering av spänningsomvandlare, 7,5 hp
Specialiseringsprojekt inom kraftelektronik, 9 hp
Vetenskapligt skrivande och metod, 6 hp
Examensarbete för masterexamen, 30 hp

Profil: Smarta kameror
Elektronik AV:
Avbildande mätteknik, 7,5 hp
Smarta kamerasystem, 7,5 hp
Specialiseringsprojekt inom smarta kameror, 9 hp
Vetenskapligt skrivande och metod, 6 hp
Examensarbete för masterexamen, 30 hp

Profil: Detektorer och multispektrala mätsystem
Elektronik AV:
Halvledarbaserade detektorer och mätteknik, 7,5 hp
Analysmetoder för stora dataströmmar i simulering och mätsystem, 7,5 hp
Specialiseringsprojekt inom detektorer och multispektrala mätsystem, 9 hp
Vetenskapligt skrivande och metod, 6 hp
Examensarbete för masterexamen, 30 hp

Profil: Intelligenta system
Elektronik AV:
Maskininlärning på inbyggda system, 7,5 hp
Djupinlärande system, 7,5 hp
Specialiseringsprojekt inom intelligenta system, 9 hp
Vetenskapligt skrivande och metod, 6 hp
Examensarbete för masterexamen, 30 hp


Under studietiden kan profilnamn, kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Sidan uppdaterades 2022-09-15