Kurser

Spara favorit

Utbildningen består av 120 högskolepoäng inom följande kurser:

Elektroteknik GR (BC):
Mätteknik, 7,5 hp
Introduktion till inbyggda sensorsystem, 6 hp
Projekt i inbyggda sensorsystem, 9 hp
Prototypkonstruktion av inbyggda system, 6 hp

Elektronik AV:
Sensorer och instrumentering, 7,5 hp
Programmering av inbyggda system, 9 hp
Fysikalisk modellering av inbyggda system, 7,5 hp
Sensornätverk, 7,5 hp
Energiförsörjning av inbyggda sensorsystem, 7,5 hp
Signalbehandling och analys, 7,5 hp
Vetenskapligt skrivande och metod, 6 hp
Specialiseringsprojekt, 9 hp
Examensarbete för masterexamen, 30 hp