Mostphotos

Som processoperatör arbetar du med att övervaka och styra olika tillverkningsprocesser och med att identifiera och lösa tekniska fel. Du jobbar framför allt inom kemisk industri, pappers- och massaindustri, energiföretag, metallindustri och vid sågverksföretag. Utbildningen sker i nära samarbete med flera processindustrier och passar dig som är intresserad av teknik, kemi och problemlösning.

Höstterminen 2023

info Distans med campusträffar, Sundsvall

Om programmet

Behovet av processoperatörer är mycket stort just nu och kommer fortsätta att vara det under de kommande åren. På bara två år ger utbildningen dig eftertraktade kunskaper och färdigheter i processkemi, energiteknik, mät- och reglersystem samt processtyrning. Du studerar också förebyggande underhåll samt projektledning och arbetsmiljö. En viktig aspekt i utbildningen är medarbetarskap och eget ansvar, vilket behövs i arbetet på en produktionsenhet inom industrin. Utbildningen innehåller många praktiska inslag i samarbete med flera branscher inom industrin. Det ger dig värdefulla kontakter och praktiska erfarenheter som gör dig väl förberedd för ditt kommande yrkesliv.

Utbildningen sker i samverkan mellan Mittuniversitetet och Umeå universitet, vilket innebär att kurser som ingår i programmet antingen ges av Mittuniversitetet eller av Umeå universitet. Till största delen sker undervisningen på distans och du pluggar hemifrån på nätet. Däremellan träffar du dina lärare via en lärplattform på internet för gruppdiskussioner och frågestunder, där du också har regelbunden kontakt med dina kurskamrater.

Utbildningen sker i nära samarbete med flera processindustrier och passar dig som är intresserad av teknik, kemi och problemlösning.

Undervisningens upplägg

Under utbildningen träffas alla studenter vid 2-4 tillfällen per termin för föreläsningar, studiebesök och laborationer. Varje tillfälle omfattar ca 3-4 dagar. Övrig tid studerar du på hemorten med stöd av vår lärplattform där du också har kontakt med lärare och andra studenter.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C
(Äldre gymnasiebetyg)

Examen efter genomförda studier

Högskoleexamen

Högskoleexamen med inriktning mot processoperatör, som översätts till Higher Education Diploma with specialization in Process Operator.

Efter utbildningen

Jobbet som processoperatör är varierat och består av att övervaka och styra tillverkningen från ett kontrollrum eller styrhytt via bildskärmar, instrumentpaneler och datorer. Stora arbetsgivare är kemiska industrier, pappers- och massafabriker samt energi- och metallurgisk industri. Arbetsmarknaden är god och eftersom utbildningen utvecklats i nära samarbete med industrin får du redan under studietiden bra kontakt med arbetslivet.

Arbetslivskontakt

Utbildningen har omfattande kontakt med företag under utbildningen, vilket ger dig goda möjligheter till praktik, sommarjobb och traineeplatser.

Mer om utbildningen

processoperator

Plugga till Processoperatör - jobba på Northvolt

processoperatör Umea Universitet Domsjö fabriker

Plugga till processoperatör - jobba på Domsjö fabriker

Stillbild från video om processoperatör

Att jobba som processoperatör

Kontakt

Hitta din drömutbildning!

eller


Andra program som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-06-05