Utbildningen som möter branschens behov

Processoperatörsprogrammet på Mittuniversitetet är en utbildning som möter den lokala industrins behov av arbetskraft. Det finns 1200 processoperatörer i regionen men det behövs fler.

Olof Björkkvist, programansvarig

"Vi har 10 veckors praktik samt examensjobb under utbildningen. Flera företag erbjuder dessutom traineeplatser efter avslutad utbildning"

- Behovet av arbetskraft inom yrket processoperatör är stort. Med tanke på SCA:s långsiktiga investeringar i regionen som exempelvis utbyggnaden av Östrand har vi ett kompetensförsörjningsbehov på lång sikt, säger SCA:s VD Ulf Larsson.

- Att Mittuniversitetet och Umeå universitet tillhandahåller en utbildning som matchar våra behov anser vi är mycket bra, fortsätter Ulf.

- Jag är stolt över att vårt universitet kan bidra med kompetensförsörjningen för hela industrikedjan. Mittuniversitetet erbjuder utbildningar för processoperatörer, civilingenjörer och industridoktorander, säger Olof Björkqvist ansvarig för processoperatörsutbildningen på Mittuniversitetet.

Processoperatörsprogrammet är en tvåårig utbildning som genomförs på distans. Utbildningen sker i samarbete med Umeå universitet vilket innebär att de båda lärosätena delar på kurserna.

- Vi har sett att många studenter gärna vill bo kvar på sin hemort. Vi har därför gjort det möjligt att läsa hela programmet på distans, säger Olof.

Vad gör en processoperatör?
- Du övervakar och styr en högteknologisk industriprocess i exempelvis en fabrik. Och tillsammans med dina kollegor hittar och löser du tekniska problem, säger Katarina Levin, SCA, Sundsvall.

Är det enkelt att få jobb?
- Precis som Ulf Larsson säger har vi ett nära samarbete med industrin och det råder ett stort behov av arbetskraft inom den här sektorn. De som utbildats till operatörer de senaste åren har fått en bra start i karriären, menar Olof.

- Vi har 10 veckors praktik och examensjobb under utbildningen, där studenten får möjlighet att knyta kontakt med företagen – något som kan öka chanserna att få jobb. Flera företag erbjuder dessutom traineeplatser efter avslutad utbildning, berättar Olof.

Vilka ämnen läser man och vad lär jag mig?
- I Processoperatörsprogrammet får du en teoretisk grund inom t.ex. ämnen som: kemi, fysik, matematik, kvalitetsteknik, projektledning, säger Olof.
- Du lär dig hur industriella processer fungera - vilket gör att du lätt kan byta bransch, menar Olof.

Passar alla som processoperatörer?
- Jag tror det är en fördel om du är intresserad av teknik och gillar att arbeta i team, säger Olof.