Inledande kurs för processoperatörer, 7,5 hp
Matematik för processoperatörer (UMU), 7,5 hp
Allmän kemi (UMU), 7,5 hp
Kemi med energiteknik, 7,5 hp
Tillämpad energiteknik, 7,5 hp
Drift- och underhållsteknik, 7,5 hp
Teknisk kemi: mineraler, petroleum, kemikalier (UMU), 7,5 hp
Industriförlagd praktik för processoperatörer, 7,5 hp
Teknisk kemi: papper, cellulosa och sågverksteknik, 11 hp
Teknisk kemi: miljöteknik och hållbar utveckling (UMU), 4 hp
Elteknik (UMU), 7,5 hp
Industriella mätsystem (UMU), 7,5 hp
Reglerteknik och automation (UMU), 7,5 hp
Projekt, projektledning och arbetsmiljö, 7,5 hp
Produktions- och kvalitetsteknik, 7,5 hp
Självständigt arbete, 7,5 hp

Kurs med markering ”(UMU)” ges av Umeå universitet.