Kurser

Spara favorit

Valfria kurser GR/AV, 30 hp
Elektronik AV, Vetenskapligt skrivande och presentationsteknik, 7,5 hp
Elektronik AV, Problemformulering och planering av avhandling, 7,5 hp
Elektronik AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Elektronik AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Elektronik AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Elektronik AV, Avhandling, 30 hp