Kurser

Spara favorit

Valfria kurser GR/AV, 30 hp
Fysik AV, Vetenskaplig kommunikation och presentationsteknik, 7,5 hp
Fysik AV, Problemformulering och planering av avhandling, 7,5 hp
Fysik AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp
Fysik AV, Avhandlingsprojekt I, 15 hp
Fysik AV, Avhandlingsprojekt II, 15 hp
Fysik AV, Avhandling, 30 hp