Studenter mekar i Jämtlands Gymnasiums och Industriprogrammets lokaler några kvällar i månaden.

Studenter som vill får bland annat prova på att svarva och svetsa i metall för att öka kunskapen inom traditionell tillverkning. Mek-kvällarna är ett frivilligt komplement för studenter vid högskoleingenjörsprogrammen inom maskinteknik.

Det är viktigt att ha förståelse för olika tillverkningsmetoder när man jobbar som maskiningenjör, inte minst i konstruktionsarbetet. Vi tror att dessa mek-kvällar gör studenterna extra relevanta på arbetsmarknaden. Dessutom är det roligt att få skapa något, säger David Sundström, programansvarig.