Scandinavian Outdoor Group är nöjd med programmet

För svenska outdoor-företag är det av avgörande betydelse att det finns bra utbildningsmöjligheter för blivande produktutvecklare menar man från Scandinavian Outdoor Group (SOG)

Programmet Sportteknologi har i många år utgjort en viktig rekryteringsbas och partner för produktutvecklingsprojekt och studentarbeten.

Närheten till de bästa förutsättningarna i Skandinavien för vinter- och outdooraktiviteter ger studenterna en unik möjlighet till att snabbt omsätta idéer till tester och detta utgör en attraktiv miljö för att kunna attrahera passande studentgrupper. Medlemsföretagen i Scandinavian Outdoor Group är mycket nöjda och tacksamma för samarbetet med utbildningen och de möjligheter de ger oss att stärka vår internationella konkurrenskraft.

Rolf Hilleberg och Sara Wänseth, Generalsekreterare för Scandinavian Outdoor Group – ett samarbete mellan de 30 av de största outdoor-företagen i Norden.