Maskinteknik GR (A):
Introduktion till ingenjörsarbete och produktutveckling, 15 hp, #1, #2
Datorstödd modellering I, 7,5 hp
Tillverkningsmetoder, 7,5 hp
Grundläggande materiallära, 7,5 hp
Mekanik, 7,5 hp
Anatomi och fysiologi, inriktning sportteknologi, 7,5 hp
Tillämpad mätteknik, sportteknologi 7,5 hp

Maskinteknik GR (B):
Hållfasthetslära, 7,5 hp
Biomekanik i sport, 7,5 hp
Vetenskaplig metod, 3 hp
Datorstödd modellering II, 7,5 hp

Maskinteknik GR (C):
Maskinelement, 7,5 hp
Innovativ produktutveckling inom sport och friluftsliv, 7,5 hp, #1
Analys och simulering av mekanisk konstruktion, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Matematik GR (A):
Envariabelanalys 1, 7,5 hp
Envariabelanalys 2, 7,5 hp
Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp
Numeriska metoder och programmering i Matlab, 7,5 hp

Miljöteknik GR (A):
Hållbar produktutveckling för ingenjörer, 15 hp, #1, #3, #4

Kvalitetsteknik GR (B):
Effektiva stödmetoder för konstruktion och design, 4,5 hp

Industridesign GR (A):
Designkommunikation, 7,5 hp

#1 Innehåller muntlig och skriftlig kommunikation
#2 Innehåller projektledning
#3 Innehåller ekonomi
#4 Innehåller arbetsmiljö