Kurser

Spara favorit

Ämnen som läses i programmet

Programöversikt Sportteknologi

Maskinteknik GR (A):
Introduktion till sportteknologi, 7,5 hp
Designkommunikation, 4,5 hp
Projektledning/projekthantering, 7,5 hp
Humanbiologi för ingenjörer, 7,5 hp
Moderna material, 7,5 hp
Datorstödd modellering I, 7,5 hp
Mekanik, 7,5 hp
Tillverkningsmetoder, 7,5 hp
Tillämpad mätteknik, 7,5 hp

Maskinteknik GR (B):
Hållfasthetslära, 7,5 hp
Datorstödd modellering II, 7,5 hp
Innovativ produktutveckling, 7,5 hp

Maskinteknik GR (C):
Maskinelement, 7,5 hp
Tillämpad biomekanik, 7,5 hp
Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande, 7,5 hp
Analys och simulering av mekanisk konstruktion, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Kvalitetsteknik GR (A-B), 15 hp
Matematik GR (A), 22,5 hp
Miljöteknik GR (A), 10,5 hp

Sök Search 16:9

Sök kursplan och litteraturlista för din kurs

Här hittar du kursplan och litteraturlista för din kurs. Det gäller även kurser inom program.