Jag vill jobba med att utveckla organisationer

Marie Asternström

Pluggade: Beteendevetenskapligt program.
Studieort: Distans.

Vad har varit roligast med utbildningen?

Under mitt sista år såg jag verkligen den röda tråden som programmet har i sitt upplägg och vad det har gett mig kunskapsmässigt inför min kommande yrkeskarriär.

Vad har varit svårast?

Att lära mig skriva akademiskt och att lära mig en studieteknik för att lätt plocka ut relevant information ur de olika böckerna.

Var arbetar du nu?

Idag är jag anställd som utredare på Transportstyrelsens körkortsenhet. Jag utreder och beslutar, efter gällande lagstiftning, om det ska ske något ingripande mot medborgares körkort. I detta arbete har jag stor nytta av min utbildning genom det analytiska tänkande som utvecklats under studietiden samt genom att jag läste kurserna juridisk översiktskurs och arkivvetenskap.

Vad jobbar du med om fem år?

Jag kan tänka mig arbeten som innebär att utveckla organisationer och individerna i dem. Jag tycker också det är intressant med utvärderingsarbete och att resocialisera människor in i samhället.