Lärarutbildningen, inriktning bild

Lärarutbildning - Förskollärare, 210 hp

Förskollärarprofessionen är omväxlande, kreativt och ett yrke med ledaransvar. Du skapar förutsättningar för barns nyfikenhet och lust att lära. Förskollärarprogrammet ger dig kunskaper och färdigheter som behövs för att ge barnen en bra start i livet och som professionell förskollärare medverkar du till att skapa en miljö som är trygg, stimulerande och lärorik. Utbildningen präglas av: Vetenskaplig förankring, Förskollärares ledarskap, Praktisk kunskap och färdighetsträning samt Arbetslivskoppling

 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2031

Sista anmälan: 17 april 2023

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 60
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T4030

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2024

info Distans med campusträffar, Sundsvall

Höstterminen 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2024
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 80
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2151

Sista anmälan: 15 april 2024

Vårterminen 2025

room Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Vårterminen 2025
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 50
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T4040

Sista anmälan: 15 oktober 2024

Om programmet

På programmet får du kunskap om barn, deras kunskapande och behov ur ett helhetsperspektiv. Barns utveckling och livsvillkor behandlas samtidigt som du lär dig hur förskollärare dokumenterar och följer upp barns lärande och utveckling. Du kommer att läsa om och öva dig i ledarskap.
Ett viktigt inslag i utbildningen är också förskolans demokratiska uppdrag där frågor om social rättvisa och respekt för mångfald lyfts fram. Jämlikhet och jämställdhet är även centrala delar i programmet.
Utbildningen omfattar studier inom tre områden: förskolepedagogik, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning.
Inom det förskolepedagogiska området studerar du olika former av pedagogiska och didaktiska arbetssätt, exempelvis igenom att använda bild, musik och drama. Inom samma område studerar du också barns språkliga och matematiska utveckling. Leken i förskolan har också en central roll i utbildningen som helhet. Den utbildningsvetenskapliga kärnan innehåller andra områden som är viktiga för yrket. I den ingår exempelvis förskolans och skolans historia, förskolans värdegrund, läroplansteori, ledarskap, sociala relationer, konflikthantering samt specialpedagogik.
Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen genomförs under perioder i fyra av utbildningens sju terminer. Under dessa perioder får du öva dig i yrket. Du planerar och genomför verksamhet i förskolan med stöd av en utbildad handledare.
Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp.

Alla lärarutbildningar bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därför kommer du i utbildningens olika kurser även att arbeta med och utveckla färdigheter i vetenskapligt tänkande och skrivande.

Som professionell förskollärare medverkar du till att skapa en miljö som är trygg, stimulerande och lärorik.

Undervisningens upplägg

Utbildningen ges i formen campus/distans vilket innebär att du förväntas delta i undervisningen på plats på campus. En campusvecka varierar mellan tre och fem dagar. Campusveckorna innehåller många olika slags aktiviteter och inslag som är viktiga för att kunna utveckla kunskaper och kompetenser för det kommande yrket. Mellan campusträffarna sker undervisningen digitalt via Mittuniversitetets lärplattform.
Vissa moment i utbildningen kommer att genomföras på Campus Sundsvall för samtliga studenter även studenter antagna till förskollärarutbildningen på Campus Östersund.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Examen efter genomförda studier

Förskollärarexamen

Förskollärarexamen
översatt till
Degree of Bachelor of Arts in Pre-school Education

Mer om utbildningen

Mer inspiration

av

av

av

av

av

av

av

av

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-06