Innehåll
Termin 1
Pedagogik GR (A) Förskolepedagogik och Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) I, 30 hp (9+15+6)

Termin 2
Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik II och Bild samt Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I, 30 hp (15+7,5+7,5)

Termin 3
Pedagogik GR (A), Förskolepedagogik III med Tal – läs och skrivutveckling och Barnlitteratur samt UVK II, 30 hp (7,5+7,5+15)

Termin 4
Pedagogik GR (B), Förskolepedagogik IV med Ma, No och teknik för förskollärare
och VFU II, 30 hp (15+7,5+7,5)

Termin 5
Pedagogik GR (B), Förskolepedagogik V med Musik och rytm och VFU III samt UVK III, 30 hp (7,5+7,5+15)

Termin 6
Pedagogik GR (C), Förskolepedagogik VI del 1, VFU IV och Förskolepedagogik VI del 2, 30 hp (7,5+7,5+15)

Termin 7
Pedagogik GR (C), UVK IV och Självständigt arbete, 30 hp (15+15)

Andra utbildningar som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2015-10-05